מדריך טביליסי

העיר העתיקה • שדרות רוסטבלי • מוזיאונים • אוולאבארי • הר מתצמינדה • מלונות • הגדה השמאלית • תרבות וחיי לילה • ואקה • מחוץ לעיר • קאחתי • מצחטה • הדרך הצבאית • מסעדות וקניות • מפות לפי אזורים

עורכי המדריך: מאיה רומן, ידין רומן
210 עמודים
ינואר 2014