אות יעל הפסגות

"ארץ וטבע" מצטרף למסורת העולמית ליצירת רשימת פסגות הרים. הצטרפו אלינו!

משתתפים בבחירת הפסגות הישראליות (הצעות תתקבלנה עד לתאריך 31/05/2020)

להצעת פסגה ארץ-ישראלית ליעל הפסגות לחצו כאן
לרשימת הפסגות לחצו כאן (רשימה חלקית. הרשימה המלאה תפורסם ב-31/5/2020)

*מספר סיכות הדש מוגבל. עד גמר המלאי. המלאי יעודכן באתר
* אין לראות במיזם הזמנה לצאת לשטח או לטפס על הפסגות.
*מגזין ארץ הצבי בע"מ שומר לעצמו את הזכות להפסיק את המיזם בכל עת וללא הודעה מוקדמת
* העלייה לפסגות והיציאה לשטח באחריות המטיילים בלבד.
* אין לצאת לשטח ללא מורה דרך או מדריך מוסמך ולהצטייד במידע עדכני ממרכזי המידע הרלוונטיים.
* מגזין ארץ הצבי בע"מ אינו אחראי למצב השבילים והדרכים, ואינו אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה מהיענות למיזם.