ארץ וטבע: התנין הגדול הרובץ ביאור

מתולוגיה.
המפלצות שבסיפורי הבריאה העתיקים, במיוחד התנינים, החרידו משלוותם את הצוללים לעולם המיסטיקה היהודית, מאז בריאת העולם ועד למאה העשרים. עד שהגיע ישראל אהרוני, הזואולוג העברי הראשון, וקבע סופית מי הוא לוויתן, מי תנין ומי נחש עקלתון
צוות ארץ וטבע

0.00

כתבה מתוך מגזין ארץ וטבע.

תוכלו לקרוא בטלפון, במחשב או בטאבלט

אפשר גם להדפיס.