מגידו

מאה ועשרים שנה חופרים במגידו ועדיין נותרו סוגיות רבות בלתי פתורות. ספרים ודוחות חפירה יש למכביר אבל מדריך יסודי למטייל באתר, הכולל את מה שיש ומה שהוסר חסר מאוד לאוהבי ידיעת הארץ, היסטוריה וכמובן ארכאולוגיה. במסורת של גיליונות מטרופוליס גיליון ארץ וטבע המוקדש למגידו מתמקד בפרקי החפירה, ההיסטוריה והשאלה האם הייתה ממלכת דוד ושלמה, ומה אירע במגידו עם מותו של המלך יאשיהו והתפתחות סיפור הקרב האחרון בהר מגדון – מלחמת הארמגדון. הגיליון והמדריך מהווים מקשה אחת סיקור נאה ומקיף בשפה המובנת לכל על אחד האתרים המרכזיים להבנת תולדות הארץ הזו.

159.00

הגיליון:
90 עמודים, מפות איורים וצילומים
יצא לאור ביוני 2021

כתיבה ידין רומן וצוות ארץ וטבע