ארץ יהודה – מגזין

 

שני חלקים לה לארץ יהודה – העמקים הפוריים והשדות הפורחים של מרומי ההר ואזורי המדבר הנופלים לים המלח. מזרע מול ישימון. ארץ נושבת מול המדבר. חקלאים ואנשי אדמה מול רועים ונודדים. שני עולמות שעיצבו חבל ארץ ייחודי זה. אברהם, נודד במדבר עם מקנהו, אבל ניסה להיאחז בארץ הנושבת בחלקת קבר בחברון. רות, המגיעה ממואב שמעבר למדבר, פוגשת את בועז בשדה בבית לחם. צאצאם דוד המלך, בורח משאול אל המדבר, ומשם עולה לכבוש מלכות. נביאים כמו עמוס וירמיהו ידעו את המדבר הטהור לעומת הארץ הנושבת הבוגדנית. כך גם אליהו הנביא, ומאות נזירים ביזנטיים שמצאו מפלט בנקיקי ומערות המדבר של העיר הקדושה. המאבק הזה בין יושבי הארץ הפורחת ליושבי המדבר מתקיים מאז ומתמיד. בימי דוד המלך, בימי החשמונאים, הורדוס, בר כוכבא – ובימינו. כפרים פלסטינים על אדמתם, שבטי בדואוים באזורי ספר המדבר, והתיישבות יהודית חדשה – נאחזת בארץ אבות. סיפור מרתק המקפל בתוכו בזעיר אנפין את תולדות הארץ כולה.

159.00

גיליון ארץ יהודה יצא לאור בנובמבר 2021.