ארץ וטבע 198

מגידו הוא אתר המפתח בכל הקשור להבנת תולדות ארץ ישראל. שלושים שכבות יישוב מהתקופה הנאוליתית ועד לתקופה הבבלית מקיפים את כל ההיסטוריה העתיקה של הארץ. מאז תחילת החפירות – בשנת 1903 – ועד לימינו כולל, חופרים באתר הזה. במשך מאה ועשרים שנות החפירה התגלו ארמונות וחומות, ערים וביצורים, מקדשים ומפעלי מים יחד עם אוצרות שהוחבאו בימי חורבן בתקווה שאפשר יהיה לשוב אחר כך ולהוציא אותם ממחבואם. חלק גדול מהתגליות בשטח הוסרו על ידי החופרים, האוצרות והממצאים פוזרו במוזיאונים ברחבי העולם. בגיליון המיוחד הזה של ארץ וטבע כינסנו מחדש את סיפורי החופרים – שהם מרתקים בפני עצמם – את הממצאים, את הדיונים הנוקבים על פירוש הממצאים והקשרם למקרא, וכיצד הפך תל מגידו לארמגדון – המקום שבו ייערך הקרב האחרון בין כוחות הטוב והרוע. הגיליון מלווה בתמונות מקוריות של הממצאים (גם ממצאים שכבר הוסרו על ידי החופרים ), שרטוטים ותרשימים.

85.00